Μετάσταση όγκου στον εγκέφαλο

Οι πιο συχνοί όγκοι του εγκεφάλου είναι οι όγκοι που προέρχονται από μετάσταση άλλου πρωτοπαθούς όγκου όπως του μαστού, του πνεύμονα, του μελανώματος, του νεφρού, του παχέος εντέρου, κ.α.

Ασθενείς με γνωστό πρωτοπαθή όγκο δύναται να υποβάλλονται προληπτικά σε απεικονιστικές εξετάσεις στον εγκέφαλο. Σε άλλες περιπτώσεις η μετάσταση στον εγκέφαλο μπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση της νόσου με συμπτώματα όπως κεφαλαλγίες, εμέτους, ναυτία, ζάλη, αστάθεια βάδισης, διαταραχές στην όραση, αδυναμία των άκρων, επιληπτική κρίση, δυσκολία στην ομιλία, απώλεια μνήμης κ.ά. Ασθενείς με τα παραπάνω συμπτώματα υποβάλλονται σε αξονική και μαγνητική εγκεφάλου καθώς και άλλες εξετάσεις κατά περίπτωση.

Οι μεταστάσεις στον εγκέφαλο χειρουργούνται υπό προϋποθέσεις. Πολύ σημαντικό ρόλο στην τελική απόφαση παίζει η γενική κατάσταση του ασθενούς, η έκταση της πρωτοπαθούς εστίας αλλά και ο αριθμός, η θέση και άλλα χαρακτηριστικά των μεταστάσεων στον εγκέφαλο.

Η τελική πρόγνωση εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον πρωτοπαθή όγκο και την ανταπόκριση του ασθενούς στις διάφορες θεραπείες.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης