Αφαίρεση Όγκου Σπονδυλικής Στήλης

Χειρουργική αντιμετώπιση όγκου σπονδυλικής στήλης

Οι ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης των όγκων στη σπονδυλική στήλη είναι πολύ συγκεκριμένες. Σε γενικές γραμμές οι στόχοι αυτών των επεμβάσεων είναι αρχικά να επιβεβαιωθεί το είδος του όγκου, να προληφθεί κάποια νευρολογική επιδείνωση του ασθενούς, να βελτιωθούν τα συμπτώματά του, να σταθεροποιηθεί η σπονδυλική στήλη για να βελτιωθεί η κινητοποίηση του ασθενούς και, ανάλογα με τον τύπο του όγκου, να επιμηκυνθεί η ζωή του ασθενούς.  Υπάρχει πολύ μεγάλο εύρος στις μεθόδους αντιμετώπισης καθώς επίσης και στο είδος των θεραπειών που ενδεχομένως να ακολουθηθούν (π.χ. ακτινοβολίες, χημειοθεραπεία ή και τα δύο).

Οι πιθανές χειρουργικές επεμβάσεις μπορεί να είναι από τη βιοψία του όγκου μέχρι την πλήρη αφαίρεσή του. Η απόφαση εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από το είδος και τη θέση του όγκου, άλλες πιθανές εστίες, τη γενική κατάσταση του ασθενούς, την κλινική και νευρολογική του εικόνα, άλλες συνοδές παθήσεις κ.ά.

Η χρήση του νευροχειρουργικού μικροσκοπίου είναι άκρως απαραίτητη όπως και η εξοικείωση με τις μεθόδους της μικρονευροχειρουργικής. Επιπλέον η διεγχειρητική χρήση ηλεκτροφυσιολογικού ελέγχου παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας των νεύρων κατά η διάρκεια του χειρουργείου. Έτσι παρέχεται περισσότερη ασφάλεια στον ασθενή και μείωση των πιθανοτήτων επιπλοκών.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες των επεμβάσεων ποικίλλουν και εξαρτώνται από τη θέση και τη μορφολογία του όγκου. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι είναι δυνατή η αφαίρεση όγκων είτε εκτός είτε εντός του νωτιαίου μυελού κατά περίπτωση.

Μετεγχειρητικά μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω θεραπεία σε συνεννόηση με τους ογκολόγους, ανάλογα με τα αποτελέσματα.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης