Αυχενικό Σύνδρομο – Αντιμετώπιση

Το αυχενικό σύνδρομο είναι ένας όρος ο οποίος αναφέρεται γενικότερα στις εκφυλιστικές παθήσεις της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Αρκετές φορές όμως υπερεκτιμώνται αυτές οι αλλοιώσεις με αποτέλεσμα να αποδίδονται εκεί συμπτώματα που δεν έχουν σχέση με την πάθηση αυτή (όπως π.χ. κεφαλαλγία και ζάλη). Το ιστορικό του ασθενούς σε συνδυασμό με την κλινική εξέταση και τα απεικονιστικά ευρήματα στη μαγνητική τομογραφία, μπορούν να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες στον Νευροχειρουργό ώστε να αποφασίσει ποια από αυτά τα συμπτώματα οφείλονται στις εκφυλιστικές αλλοιώσεις του αυχένα και ποια όχι.

Ο τρόπος αντιμετώπισης (χειρουργικός ή συντηρητικός) εξατομικεύεται για τον κάθε ασθενή και είναι απόφαση που λαμβάνεται συνυπολογίζοντας τη γενικότερη κλινική εικόνα του ασθενούς και τα απεικονιστικά ευρήματα. Στον ασθενή δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για τροποποίηση των καθημερινών δραστηριοτήτων του, και αλλαγή του τρόπου ζωής που επιβαρύνει την κατάσταση αυτή. Η φαρμακευτική αγωγή και οι φυσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης