Μυελοβλάστωμα – Αντιμετώπιση

Το μυελοβλάστωμα είναι ο συχνότερος πρωτοπαθής όγκος που εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά με εντόπιση στην παρεγκεφαλίδα. Εντοπίζεται και σε πολύ μικρές ηλικίες αλλά συχνότερα στην ηλικία των 8 ετών, ενώ το 30% μπορεί να δώσει συμπτώματα και αμέσως μετά την ενηλικίωση.

Το μυοβλάστωμα δημιουργείται  από την εξαλλαγή εμβρυικών κυττάρων στον εγκέφαλο και ειδικότερα στην περιοχή της παρεγκεφαλίδας. Εκδηλώνεται με συμπτώματα ανάλογα των λοιπών όγκων εγκεφάλου (έμετος, ναυτία, παράλυση προσωπικού νεύρου, κ.ά).

Υπάρχουν διαφορετικοί ιστολογικοί τύποι μυελοβλαστώματος, με διαφορετική εξέλιξη και κατά συνέπεια πρόγνωση ο καθένας.

Στόχος του χειρουργείου είναι η μέγιστη δυνατή χειρουργική εξαίρεση και στη συνέχεια ακτινοθεραπεία ή και χημειοθεραπεία.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης