Οσφυοπεριτοναϊκός Καθετήρας

Η τοποθέτηση οσφυοπεριτοναϊκού καθετήρα γίνεται για την μείωση της πίεσης μέσα στον εγκέφαλο. Αυτό επιτυγχάνεται με το να παροχετεύεται συνεχώς ποσότητα εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) από τη σπονδυλική στήλη στην κοιλιά. Να σημειωθεί εδώ ότι το ΕΝΥ υπό φυσιολογικές συνθήκες, κυκλοφορεί ελεύθερα μεταξύ εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης. Έτσι, η αφαίρεση ΕΝΥ από τη σπονδυλική στήλη όταν αυτό επιτρέπεται και ενδείκνυται μειώνει την πίεση στον εγκέφαλο.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου απαιτείται συνεχής παροχέτευση ΕΝΥ ώστε να διατηρηθεί η ενδοκράνια πίεση σε φυσιολογικά επίπεδα (όπως π.χ. στην καλοήθη ενδοκράνια υπέρταση – BIH). Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης ενός μόνιμου καθετήρα από τη σπονδυλική στήλη στην κοιλιά για συνεχή παροχέτευση ΕΝΥ και μείωση της πίεσης στον εγκέφαλο.

Το χειρουργείο γίνεται με γενική αναισθησία και τον ασθενή σε πλάγια θέση. Αρχικά εισάγεται μία βελόνη στη σπονδυλική στήλη και μέσω αυτής ένας πολύ λεπτός καθετήρας, σε τέτοιο σημείο ώστε να παροχετεύει ΕΝΥ. Στη συνέχεια, ο καθετήρας αυτός κάτω από το δέρμα προωθείται στο μπροστινό μέρος της κοιλιάς, και μέσω μιας μικρής τομής τοποθετείται μέσα στην κοιλιά (περιτοναϊκός χώρος).

Οι ενδείξεις κάθε φορά είναι πολύ συγκεκριμένες και η απόφαση λαμβάνεται μετά από πλήρη ενημέρωση του ασθενούς σχετικά με τα οφέλη και τις πιθανές επιπλοκές της επέμβασης.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης