Ολιγοδενδρογλιοίωμα – Αντιμετώπιση

Το ολιγοδενδρογλοίμα ανήκει στα γλοιώματα και δημιουργείται από τα κύτταρα του υποστηρικτικού ιστού του εγκεφάλου, που ονομάζονται ολιγοδενδροκύτταρα. Είναι πρωτοπαθής όγκος του εγκεφάλου και η πρόγνωσή του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένης της μέγιστης δυνατής χειρουργικής αφαίρεσης.

Στη διάγνωση συμβάλλει η Μαγνητική Τομογραφία, όπως όμως και σε όλους τους όγκους εγκεφάλου, η τελική διάγνωση τίθεται μόνο κατόπιν ιστολογικής εξέτασης του όγκου. Το δείγμα λαμβάνεται είτε με κατευθυνόμενη βιοψία με τη χρήση νευροπλοήγησης (navigation) είτε κατά την κλασική χειρουργική αφαίρεση του όγκου με κρανιοτομία. Η επιλογή της μιας μεθόδου ή της άλλης γίνεται με βάση τα επί μέρους χαρακτηριστικά του όγκου αλλά και τη συνολική εικόνα του ασθενούς. Η απόφαση λαμβάνεται πάντοτε έπειτα από συζήτηση και ανάλυση των εκάστοτε δεδομένων με τον ασθενή και το περιβάλλον του.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα υπάρχει η περίπτωση ο ασθενής να χρήζει περαιτέρω  συμπληρωματική θεραπεία με ακτινοβολίες, χημειοθεραπείες ή συνδυασμό αυτών.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης