Σηραγγώδες Αγγείωμα (Cavernoma) – Αντιμετώπιση

Το Σηραγγώδες Αγγείωμα (Cavernoma) είναι μία αγγειακή δυσπλασία του εγκεφάλου, συνήθως κληρονομικής ή αγνώστου αιτιολογίας. Το ίδιο άτομο μπορεί να έχει περισσότερα του ενός σηραγγώδη αγγειώματα.

Η πάθηση εκδηλώνεται συνήθως σε νέους ανθρώπους. Η διάγνωση γίνεται είτε ύστερα από επιληπτικές κρίσεις, έντονο πονοκέφαλο και άλλα συμπτώματα που υποδηλώνουν αιμορραγία, είτε τυχαία μετά από απεικονιστικό έλεγχο που διενεργήθηκε για κάποιον άλλο λόγο.

Το σηραγγώδες αγγείωμα σπάνια προκαλεί επικίνδυνη αιμορραγία στον εγκέφαλο και συνήθως εκτονώνεται με μικροαιμορραγίες.

Μετά την αρχική διάγνωση, ένα μικρό σηραγγώδες αγγείωμα που δεν έχει αιμορραγήσει μπορεί να παρακολουθείται συστηματικά με διαγνωστικές εξετάσεις. Εάν έχει μεγαλώσει, έχει αιμορραγήσει, ή δημιουργεί συμπτώματα από πίεση στο γειτονικό εγκέφαλο, τότε μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι, όπως η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική, με συγκεκριμένες πάντα ενδείξεις οι οποίες αναλύονται λεπτομερώς στον ασθενή.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης