Οσφυϊκή πεταλεκτομή

Διαμεσοτόξιος Αποσυμπίεση – Πεταλεκτομή

Στόχος της χειρουργικής επέμβασης στην οσφυϊκή στένωση είναι η επαρκής αποσυμπίεση των νευρικών ριζών στο σπονδυλική στήλη. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τη λεγόμενη διαμεσοτόξιο αποσυμπίεση, είτε με την πεταλεκτομή. Με τις επεμβάσεις αυτές αφαιρείται ο υπερτροφικός σύνδεσμος που συμβάλλει στη στένωση με ή χωρίς αφαίρεση τμήματος του σπονδύλου (πέταλο).

Η πεταλεκτομή μπορεί να γίνει στην οσφυϊκή τη θωρακική ή την αυχενική μοίρα. Εφαρμόζεται επίσης και σε άλλες επεμβάσεις όπως η αφαίρεση όγκων του νωτιαίου μυελού για να μπορέσει ο χειρουργός να αποκτήσει πρόσβαση στην περιοχή. Η πεταλεκτομή, αναλόγως των απεικονιστικών ευρημάτων, μπορεί να είναι ολική ή  μερική (ημιπεταλεκτομή).

Κυριότερος στόχος είναι να επιτευχθεί πλήρως η αποσυμπίεση χωρίς να επηρεαστεί η σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης.

Πώς γίνεται η πεταλεκτομή

Η επέμβαση διενεργείται με γενική νάρκωση στο χειρουργείο και τον ασθενή σε πρηνή θέση. Ο νευροχειρουργός με τη βοήθεια ακτινοσκοπικού χειρουργικού μηχανήματος (C-Arm), εντοπίζει το σωστό διάστημα. Από μία μικρή τομή με τη χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου, εξασφαλίζονται άριστες συνθήκες ώστε με ασφάλεια να επιτευχθεί ο χειρουργικός στόχος. Αφαιρείται ο σύνδεσμος που προκαλεί τη στένωση με ή χωρίς αφαίρεση τμήματος του οστού και δημιουργείται ο απαραίτητος ελεύθερος χώρος για να σταματήσει η πίεση του νωτιαίου μυελού ή των νευρικών ριζών, χωρίς να τραυματιστούν γειτονικά νεύρα. Εάν υπάρχουν ενδείξεις αστάθειας ή εάν συνυπάρχει μετατόπιση σπονδύλων, μπορεί να διενεργηθεί ταυτόχρονα και σπονδυλοδεσία για σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης.

Μετεγχειρητικά, ο ασθενής κινητοποιείται αυθημερόν και παραμένει στην κλινική συνήθως ένα 24ωρο. Η ανακούφιση από τον πόνο και η αποκατάσταση της λειτουργίας των νεύρων που προκαλούσαν μούδιασμα ή χωλότητα, είναι άμεση.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης