Ενδοεγκεφαλικό Αιμάτωμα – Αντιμετώπιση

Όταν ένα αιμάτωμα βρίσκεται μέσα στην εγκεφαλική ουσία, ονομάζεται ενδοεγκεφαλικό. Το μέγεθος του αιματώματος όσο και το συνυπάρχον οίδημα που το περιβάλλει ασκεί πιεστικά φαινόμενα επί του φυσιολογικού εγκεφάλου. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ακόμη περισσότερο η ροή του αίματος.

Η μη επαρκής ροή αίματος και η μη επαρκής οξυγόνωση των κυττάρων του εγκεφάλου, προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη βλάβη. Το ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα δεν προέρχεται απαραίτητα από τραυματική κάκωση του εγκεφάλου. Μπορεί να προκληθεί από τη ρήξη μιας αρτηρίας του εγκεφάλου λόγω υπέρτασης, ή από άλλες παθήσεις και καταστάσεις που ευνοούν την αυτόματη αιμορραγία.

Το ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα μπορεί να εκδηλώνεται με αιφνίδιο και πολύ έντονο πονοκέφαλο, αύξηση της πίεσης, εμέτους, διαταραχές στην κίνηση και στην ομιλία, απώλεια συνείδησης κ.ά.

Η αξονική τομογραφία δείχνει με μεγάλη σαφήνεια την ύπαρξη ή όχι ενός ενδοεγκεφαλικού αιματώματος. Ο τρόπος αντιμετώπισης εξαρτάται από το μέγεθος και τη θέση του αιματώματος, αλλά κυρίως από την κατάσταση του ασθενούς και τη νευρολογική του εικόνα.

Ανεξαρτήτως του αν ο ασθενής υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση (αφαίρεση του αιματώματος) ή όχι, είναι πολύ σημαντική η διερεύνηση του αυτόματου ενδοεγκεφαλικού αιματώματος σε περίπτωση που υπάρχει η υποψία υποκείμενης βλάβης ή πάθησης που χρήζει αντιμετώπισης.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης