Στερεοτακτική Βιοψία με Νευροπλοήγηση – Navigation

Για τη βιοψία όγκων εγκεφάλου, η πιο προηγμένη τεχνική είναι η στερεοτακτική βιοψία με νευροπλοήγηση (Navigation).

Στο χειρουργείο, με τη συνδρομή της νευροπλοήγησης γίνεται μία πολύ μικρή τομή στο δέρμα (περίπου 4 εκ.). Επιλέγεται σημείο που να είναι όσο το δυνατό λιγότερο εμφανές αλλά ταυτόχρονα να παρέχεται η καλύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στον όγκο. Στη συνέχεια γίνεται μία και μόνο μικρή οπή στο κρανίο (κρανιοανάτρηση) και με τη βοήθεια της νευροπλοήγησης, τοποθετείται μια βελόνα ακριβώς στο σημείο του όγκου. Λαμβάνονται τεμάχια ιστού για ιστοπαθολογική εξέταση και μπορεί να αφαιρεθεί ποσότητα υγρού όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Η βιοψία με τη χρήση navigation, έχει οδηγήσει στην αποφυγή των χειρουργείων με κρανιοτομία για τις ανάγκες της βιοψίας, έχει μειώσει σημαντικά τον χρόνο παραμονής στο χειρουργείο και έχει επιτύχει πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια σε επίπεδο δέκατου του χιλιοστού, στη θέση της βελόνης. Προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια  στον ασθενή και μειώνει τον χρόνο παραμονής του ασθενούς στην κλινική, στη μία ημέρα. Είναι μία προηγμένη μέθοδος που έχει εξελίξει τη χειρουργική των όγκων εγκεφάλου καθώς μπορεί και αποτυπώνει στον πραγματικό εγκέφαλο και σε τρισδιάστατη μορφή τις εικόνες από τη μαγνητική τομογραφία, θέτοντας με ακρίβεια δεκάτου του χιλιοστού τα όρια του όγκου με το φυσιολογικό εγκέφαλο αλλά και τη θέση σημαντικών δομών (μεγάλα αγγεία, νεύρα κ.ά.) που πρέπει να αποφύγει ο χειρουργός.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης