Κρανιοτομία για αφαίρεση όγκου

Η κρανιοτομία αποτελεί την κλασική χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου εγκεφάλου. Η τομή του δέρματος γίνεται σχεδόν πάντα σε τέτοιο σημείο ώστε μετεγχειρητικά να καλύπτεται από τα μαλλιά του ασθενούς και να μην είναι εμφανής. Τμήμα του κρανίου αφαιρείται για να αποκτήσει πρόσβαση ο χειρουργός στον εγκέφαλο.

Οι σύγχρονες μέθοδοι της προηγμένης Νευροχειρουργικής επιβάλλουν οι επεμβάσεις αυτές να γίνονται με τη χρήση νευροπλοήγησης (navigation). Το σύστημα αυτό ενσωματώνει τις πληροφορίες της μαγνητικής και της αξονικής τομογραφίας με το κρανίο του ασθενούς. Παρέχει τρισδιάστατη απεικόνιση και αποτυπώνεται η εικόνα της μαγνητικής τομογραφίας επακριβώς στη θέση της βλάβης στον εγκέφαλο του ασθενούς.  Αυτό σημαίνει ότι εντοπίζεται με εξαιρετική ακρίβεια η θέση του όγκου. Στη συνέχεια, αφού αφαιρεθεί τμήμα του οστού, ο χειρουργός αποκτά πρόσβαση στον εγκέφαλο.

Με τη βοήθεια του νευροχειρουργικού μικροσκοπίου και της νευροπλοήγησης, διενεργείται η αφαίρεση του όγκου με κινήσεις ακριβείας και προστατεύοντας τις γύρω περιοχές. Επιλέγεται πάντοτε η πρόσβαση στον όγκο από το πλησιέστερο σημείο, αποφεύγοντας όσο το δυνατόν τις ζωτικές περιοχές του εγκεφάλου. Η νευροπλοήγηση επιβεβαιώνει την ολική αφαίρεση του όγκου και ταυτόχρονα θέτει όρια ασφαλείας για να προστατευτεί ο φυσιολογικός εγκέφαλος. Στο τέλος, έπειτα από λεπτομερή αιμόσταση, το τμήμα του οστού που είχε αφαιρεθεί επανατοποθετείται και ασφαλίζεται με ειδικές πλάκες τιτανίου.

Το Ενδοσκόπιο στη Νευροχειρουργική

Η χρήση του ενδοσκοπίου στη Νευροχειρουργική είναι διαδεδομένη για συγκεκριμένους τύπους όγκων (κυρίως ενδοκοιλιακούς). Με τη μέθοδο αυτή εισάγεται μία κάμερα ενδοσκοπίου μέσα στον εγκέφαλο μέσω μιας μικρής τομής στο κρανίο.  Έτσι ο χειρουργός μπορεί να δει καλύτερα τα όρια του όγκου από όλες τις πλευρές.

Μετεγχειρητική πορεία

Μετά την επέμβαση ο ασθενής μπορεί να χρειαστεί νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για παρακολούθηση των ζωτικών του λειτουργιών.

Η περίοδος αποκατάστασης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και κυρίως από το είδος του όγκου και τη γενικότερη κλινική κατάσταση του ασθενούς.

Τα οφέλη όπως και οι πιθανές επιπλοκές από το χειρουργείο αναλύονται με λεπτομέρεια στον ασθενή και το περιβάλλον του πριν την επέμβαση.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης