Συγγενής υδροκέφαλος – Αντιμετώπιση

Συγγενής υδροκεφαλία ή υδροκέφαλος είναι ανωμαλία διάπλασης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος στην εμβρυϊκή ή στη νεογνική ηλικία. Η ανωμαλία παρεμποδίζει την κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, λόγω απόφραξης σε κάποιο σημείο του εγκεφάλου (συνήθως στον “υδραγωγό του Sylvius”), με αποτέλεσμα την αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης και την εμφάνιση αντίστοιχων συμπτωμάτων. Εμφανίζεται σε 2-4 νεογνά ανά 1.000 γεννήσεις και μπορεί να συνοδεύεται και με άλλες συγγενείς ανωμαλίες ή όχι.

Η θεραπεία περιλαμβάνει την άμεση τοποθέτηση βαλβίδας κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης ώστε να μειωθεί η ενδοκράνια πίεση και να προληφθούν τυχόν μόνιμες βλάβες του εγκεφάλου.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης