Επισκληρίδιο Αιμάτωμα Εγκεφάλου – Αντιμετώπιση

Το επισκληρίδιο αιμάτωμα προέρχεται σχεδόν πάντα μετά από μία τραυματική κάκωση του εγκεφάλου και συνήθως συνοδεύεται και από κάταγμα του κρανίου. Το αιμάτωμα περιορίζεται ανάμεσα στην σκληρά μήνιγγα (εξωτερική μεμβράνη του εγκεφάλου) και του κρανίου.  Από την κάκωση συνήθως υπάρχει αιμορραγία από κάποια αρτηρία εξωτερικά του εγκεφάλου και το αιμάτωμα που δημιουργείται πιέζει και μετατοπίζει τον υποκείμενο εγκέφαλο.

Το επισκληρίδιο αιμάτωμα είναι μία επείγουσα κατάσταση η οποία δύναται να είναι απειλητική για τη ζωή. Συνήθως, άμεσα μετά τον τραυματισμό, ο ασθενής χάνει τις αισθήσεις του λόγω της εγκεφαλικής διάσεισης. Λίγα λεπτά μετά μπορεί να επανέλθει αλλά μπορεί να μη θυμάται το συμβάν και να μην υπάρχουν άμεσα συμπτώματα. Όσο όμως δημιουργείται το αιμάτωμα και ο εγκέφαλος αρχίζει να πιέζεται, ο ασθενής αρχίζει να εμφανίζει πάλι συμπτώματα και μπορεί να χάσει τις αισθήσεις του ή ακόμη και να πέσει σε κώμα. Τα συμπτώματα, είναι ανάλογα του μεγέθους του αιματώματος αλλά επίσης εξαρτώνται από το γενικότερο τραυματισμό του εγκεφάλου τη στιγμή της κάκωσης.

Η αξονική τομογραφία αποτελεί την επείγουσα μέθοδο διάγνωσης του επισκληριδίου αιματώματος αλλά και γενικότερα είναι η εξέταση εκλογής στις εγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάσταση του ασθενούς, το μέγεθος και η θέση του αιματώματος όπως και οι υποκείμενες βλάβες του εγκεφάλου είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση του Νευροχειρουργού για τον τρόπο αντιμετώπισης.

Η χειρουργική αφαίρεση του αιματώματος με τη μέθοδο της κρανιοτομίας αποτελεί συνήθη επιλογή. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα. Η επείγουσα αφαίρεση του αιματώματος στον ενδεδειγμένο χρόνο μπορεί να έχει πολύ καλά αποτελέσματα, αν και εφόσον ο υποκείμενος εγκέφαλος δεν έχει υποστεί σοβαρές βλάβες.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης