Βιοψία όγκου Σπονδυλικής Στήλης

Σε συγκεκριμένους όγκους της σπονδυλικής στήλης μπορεί αρχικά να υπάρχει η ένδειξη για βιοψία αντί για πλήρη αφαίρεση. Αυτό εξαρτάται από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κάθε όγκου, το ιστορικό του ασθενούς, τα αποτελέσματα των υπολοίπων εξετάσεων κ.ά. Για παράδειγμα υπάρχουν όγκοι της σπονδυλικής στήλης που ανταποκρίνονται πολύ καλά στην ακτινοθεραπεία και δε χρειάζεται χειρουργική αφαίρεση. Η διάγνωση όμως θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη με βιοψία του όγκου.

Βιοψία και λήψη υλικού για καλλιέργεια γίνεται επίσης και στη σπονδυλοδισκίτιδα, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το μικρόβιο και να χορηγηθεί η σωστή αντιβίωση.

Η επέμβαση μπορεί να γίνει με τη βοήθεια αξονικού τομογράφου, ώστε να μπορεί ο Ιατρός, με ακρίβεια χιλιοστού, να εισάγει δια μέσου μιας πολύ μικρής τομής στο σημείο της βλάβης, μια ειδική βελόνη. Πρόκειται για ένα εργαλείο (trocar) το οποίο θα αφαιρέσει και θα μεταφέρει ικανή ποσότητα υλικού από τη κέντρο του όγκου, προκειμένου να υποβληθεί σε ιστοπαθολογική εξέταση.  Στη συνέχεια η βελόνη αφαιρείται και κλείνει η πολύ μικρή τομή. Ο ασθενής αποχωρεί από την κλινική αυθημερόν.

Η τεχνική είναι από τις πλέον ασφαλείς ανάλογα πάντα με τη θέση του όγκου. Μπορεί όμως να χρειαστεί η βιοψία να γίνει με την κλασική ανοιχτή μέθοδο. Στην περίπτωση αυτή το υλικό που λαμβάνεται είναι περισσότερο και συνήθως καλύτερης ποιότητας για ανάλυση. Ωστόσο είναι περισσότερο επεμβατική μέθοδος σε σχέση με την προηγούμενη. Η απόφαση εξαρτάται πάντα από τα χαρακτηριστικά του όγκου και την κατάσταση του ασθενούς.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης