Ακουστικό Νευρίνωμα – Αντιμετώπιση

Το ακουστικό νευρίνωμα είναι καλοήθης όγκος του ακουστικού νεύρου που εντοπίζεται συνήθως στο σημείο στο οποίο το ακουστικό νεύρο εισχωρεί στο σύμπλεγμα των οστών στο εσωτερικό του αυτιού. Παρ’ ότι δεν εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του ανθρώπου, δύναται να προκαλέσει σοβαρές βλάβες σε ζωτικά σημεία του εγκεφάλου επειδή συνήθως αυξάνει σταδιακά με πολύ αργό ρυθμό.

Εκδηλώνεται με  συμπτώματα όπως συνεχή ζάλη, εμβοές (βουητό) και σταδιακή ελάττωση της ακοής ξεκινώντας από τις υψηλές συχνότητες. Εάν ο όγκος έχει μεγαλώσει πολύ μπορεί να εκδηλωθούν συμπτώματα όπως μερική παράλυση του προσώπου. Σπάνια μπορεί ακόμη και να απειληθεί και η ζωή του ασθενούς.

Συνήθως ο ασθενής παραπονιέται για μείωση της ακοής από το ένα αυτί και είναι χαρακτηριστικό ότι αποφεύγει τη χρήση του τηλεφώνου από το συγκεκριμένο αυτί. Στην περίπτωση αυτή συνήθως επισκέπτεται κάποιον ΩΡΛ ιατρό ο οποίος μπορεί να συστήσει νευρολογική εξέταση και μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, όπου θα διαγνωστεί το ακουστικό νευρίνωμα.

Το ακουστικό νευρίνωμα μπορεί να είναι μόνο στο ένα αυτί ή και στα δύο. Αντιμετωπίζεται με χειρουργική αφαίρεση αναλόγως του μεγέθους του, αλλά και άλλων χαρακτηριστικών του (πίεση επί συγκεκριμένων δομών του εγκεφάλου, θέση του όγκου), της ηλικίας και της φυσική κατάστασης του ασθενούς, κ.ά.

Η χειρουργική τεχνική εξαρτάται από τη θέση του νευρινώματος. Απαιτείται χειρουργικό μικροσκόπιο, νευροπλοηγός (navigator) καθώς και συνεχής έλεγχος της λειτουργίας των νεύρων με τη χρήση ειδικών ηλεκτροδίων νευροφυσιολογικού ελέγχου κατά τη διάρκεια του χειρουργείου για περισσότερη ασφάλεια.

Σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις τα νευρινώματα δύναται να αντιμετωπιστούν με την προηγμένη μέθοδο της στεροτακτικής ακτινοχειρουργικής (Gamma-Knife) είτε εξ ολοκλήρου, είτε σε συνδυασμό με την κλασική χειρουργική μέθοδο.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης