Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή

Η αυχενική δισκετομή αποτελεί τη συνήθη χειρουργική θεραπεία της αυχενικής δισκοκήλης. Μερικές από τις ενδείξεις είναι όταν η συστηματική συντηρητική αγωγή δεν έχει αποδώσει και υπάρχει έντονος πόνος, μυϊκή αδυναμία ή μούδιασμα στο χέρι που δε βελτιώνεται, όταν υπάρχει κίνδυνος αυχενικής μυελοπάθειας, και γενικότερα όταν η ποιότητα ζωής του ασθενούς και η καθημερινότητά του έχει επηρεαστεί λόγω των συμπτωμάτων.

Πώς γίνεται η επέμβαση της αυχενικής δισκεκτομής

Με την αυχενική δισκεκτομή γίνεται η αφαίρεση του δίσκου και των οστεόφυτων που πιέζουν τις νευρικές ρίζες και το νωτιαίο μυελό.  Η επέμβαση γίνεται με τον ασθενή σε ύπτια θέση από μπροστά.

Το χειρουργείο γίνεται με τη χρήση νευροχειρουργικού μικροσκοπίου, και διεγχειρητικών ακτινογραφιών. Διενεργείται δια μέσου μιας μικρής τομής  στο πρόσθιο τμήμα του αυχένα. Η προσπέλαση γίνεται χρησιμοποιώντας την φυσική δίοδο διαμέσου των ανατομικών στοιχείων του τραχήλου, με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση στους φυσιολογικούς ιστούς. Ακολούθως αφαιρείται ο δίσκος που πιέζει τα νεύρα και το νωτιαίο μυελό και αντικαθίσταται με  ειδικό κλωβό (cage) που μπορεί να εμπεριέχει οστικό μόσχευμα. Ανάλογα με τις εκάστοτε ενδείξεις μπορεί να απαιτείται αφαίρεση δύο ή και τριών μεσοσπονδυλίων δίσκων, ή ακόμη και ολόκληρου του σπονδυλικού σώματος (σωματεκτομή) και αντικατάσταση αυτού από ειδικό υλικό.

Η κινητοποίηση του ασθενούς γίνεται αυθημερόν. Ο μετεγχειρητικός πόνος ελέγχεται με απλά παυσίπονα. Ο ασθενής συνήθως αναχωρεί από την κλινική την επόμενη ημέρα έχοντας λάβει σαφείς οδηγίες για τη μετεγχειρητική περίοδο. Συνήθως η περίοδος αποκατάστασης διαρκεί 3-4 εβδομάδες και ο ασθενής επανέρχεται σταδιακά στις προηγούμενες καθημερινές δραστηριότητές του.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης