Κρανιοτομία για απολίνωση Ανευρύσματος

Η χειρουργική των ανευρυσμάτων αποτελεί πολύ σημαντικό πεδίο στη Νευροχειρουργική. Μπορεί να γίνει είτε σε επείγουσα βάση όταν πρόκειται για ραγέντα ανευρύσματα και υπαραχνοειδή αιμορραγία, είτε σε τακτική βάση όταν πρόκειται για μη ραγέντα ανευρύσματα. Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές και προσπελάσεις που δίνουν πρόσβαση στα μεγάλα αγγεία του εγκεφάλου.

Πρόκειται για ένα χειρουργείο που απαιτεί δεξιότητες μικροχειρουργικής και εξοικείωση με τα εξειδικευμένα νευροχειρουργικά εργαλεία. Η απολίνωση των ανευρυσμάτων γίνεται με τη χρήση ειδικών αγκτήρων (clip) που τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλειστεί η ροή του αίματος στο ανεύρυσμα αλλά ταυτόχρονα να διατηρηθούν ανοιχτά τα φυσιολογικά αγγεία, χωρίς να επηρεαστεί η αιμάτωση του εγκεφάλου.

Οι προηγμένες μέθοδοι και η μοντέρνα νευροχειρουργική δίνει στο Νευροχειρουργό τη δυνατότητα διεγχειρητικής αγγειογραφίας, τη στιγμή της επέμβασης, οπότε ο χειρουργός μπορεί να δει ζωντανά σε πραγματικό χρόνο το αποτέλεσμα της επέμβασης και να την τροποποιήσει αν αυτό κριθεί απαραίτητο, με στόχο πάντοτε τον πλήρη αποκλεισμό του ανευρύσματος και την πρόληψη μιας μελλοντικής αιμορραγίας.

Μετεγχειρητικά συνήθως ο ασθενής χρειάζεται να νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για παρακολούθηση. Η έκβαση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες αλλά κυρίως από το αν το χειρουργείο διενεργήθηκε σε επείγουσα ή τακτική βάση.

Ο αποκλεισμός των ανευρυσμάτων μπορεί να γίνει και ενδαγγειακά με τη μέθοδο του εμβολισμού (coiling). Ο νευροχειρουργός θα κρίνει αν ένα ανεύρυσμα χρήζει ενδαγγειακής αντιμετώπισης με εμβολισμό, ή απολίνωσης με τη μέθοδο της κρανιοτομίας, με βάση τα συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά του και τη γενική κατάσταση του ασθενούς.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης