Υδροκέφαλος Φυσιολογικής Πίεσης – Αντιμετώπιση

Υδροκέφαλος ή υδροκεφαλία είναι η πάθηση εκείνη του εγκεφάλου στην οποία υπάρχει υπερβολική συσσώρευση εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) μέσα στις φυσιολογικές κοιλότητες του εγκεφάλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της πίεσης του εγκεφάλου με την ταυτόχρονη εμφάνιση αντίστοιχων συμπτωμάτων (πρωινοί πονοκέφαλοι, διπλωπία, ναυτία, έμετοι, απώλεια συνείδησης κ.ά.).

Ο Υδροκέφαλος Φυσιολογικής Πίεσης διαφέρει από τις άλλες μορφές υδροκεφάλου στο γεγονός ότι ενώ δεν προκαλεί αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης, προκαλεί διάταση του κοιλιακού συστήματος του εγκεφάλου και συμπτώματα που σχετίζονται από αυτήν. Εμφανίζεται κυρίως σε ηλικιωμένους. Δεν είναι αποδεδειγμένη στη διεθνή βιβλιογραφία η ύπαρξη κάποιων συγκεκριμένων αιτών για την εμφάνισή του. Τα κύρια συμπτώματα είναι ο συνδυασμός αστάθειας με απώλεια μνήμης και διαταραχές στην ούρηση (ακράτεια).

Για την αντιμετώπιση του υδροκεφάλου φυσιολογικής πίεσης απαιτείται ενδελεχής κλινική και νευρολογική εξέταση από νευροχειρουργό. Η διάγνωση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επεμβατικές τεχνικές. Τέτοιες είναι η οσφυονωτιαία παρακέντηση για την αφαίρεση ΕΝΥ. Πέρα από την εξέταση και ανάλυση του υγρού που αφαιρείται, μετράται επίσης η πίεση στον εγκέφαλου πριν και μετά την παρακέντηση και κυρίως ελέγχονται τα συμπτώματα του ασθενούς ώστε να διαπιστωθεί αν τυχόν βελτιώθηκε η κλινική του εικόνα.

Συνήθως η οριστική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την τοποθέτηση βαλβίδας κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης, ώστε να αποσυμφορηθεί ο εγκέφαλος από το υπερβάλλον εγκεφαλονωτιαίο υγρό και να βελτιωθούν τα συμπτώματα και η ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης