Αυχενική πεταλεκτομή

Αυχενική πεταλεκτομή - Διαμεσοτόξιος Αποσυμπίεση

Στόχος της χειρουργικής επέμβασης στην αυχενική στένωση είναι η επαρκής αποσυμπίεση των νευρικών ριζών στη σπονδυλική στήλη. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τη λεγόμενη διαμεσοτόξιο αποσυμπίεση είτε με την πεταλεκτομή. Με τις επεμβάσεις αυτές αφαιρείται ο υπερτροφικός σύνδεσμος που συμβάλλει στη στένωση με ή χωρίς αφαίρεση τμήματος του σπονδύλου (πέταλο).

Η πεταλεκτομή μπορεί να γίνει στην αυχενική μοίρα αλλά και στην οσφυϊκή και τη θωρακική. Εφαρμόζεται επίσης και σε άλλες επεμβάσεις όπως η αφαίρεση όγκων του νωτιαίου μυελού για να μπορέσει ο χειρουργός να αποκτήσει πρόσβαση στην περιοχή.  Η πεταλεκτομή, αναλόγως των απεικονιστικών ευρημάτων, μπορεί να είναι ολική ή μερική (ημιπεταλεκτομή).

Κυριότερος στόχος είναι να επιτευχθεί πλήρως η αποσυμπίεση χωρίς να επηρεαστεί η σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης.

Πώς γίνεται η πεταλεκτομή

Η επέμβαση διενεργείται με γενική νάρκωση στο χειρουργείο και τον ασθενή σε πρηνή θέση. Ο νευροχειρουργός με τη βοήθεια ακτινοσκοπικού χειρουργικού μηχανήματος (C- Arm), εντοπίζει το σωστό διάστημα. Από μία μικρή τομή με τη χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου, εξασφαλίζονται άριστες συνθήκες ώστε με ασφάλεια να επιτευχθεί ο χειρουργικός στόχος.

Αφαιρείται ο σύνδεσμος που προκαλεί τη στένωση με ή χωρίς αφαίρεση τμήματος του οστού και δημιουργείται ο απαραίτητος ελεύθερος χώρος για να σταματήσει η πίεση του νωτιαίου μυελού ή των νευρικών ριζών, χωρίς να τραυματιστούν γειτονικά νεύρα. Εάν υπάρχουν ενδείξεις αστάθειας ή εάν συνυπάρχει μετατόπιση σπονδύλων , μπορεί να διενεργηθεί ταυτόχρονα και σπονδυλοδεσία για σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης.

Μετεγχειρητικά, ο ασθενής κινητοποιείται αυθημερόν και παραμένει στην κλινική συνήθως ένα 24ωρο. Η ανακούφιση από τον πόνο και η αποκατάσταση της λειτουργίας των νεύρων που προκαλούσαν μούδιασμα ή χωλότητα, είναι άμεση.