Αυχενική Μυελοπάθεια – Αντιμετώπιση

Αυχενική μυελοπάθεια χαρακτηρίζεται η κλινική κατάσταση στην οποία ο νωτιαίος μυελός πιέζεται στο επίπεδο του αυχένα με αποτέλεσμα ο ασθενής να εμφανίζει συγκεκριμένα συμπτώματα και κλινικά χαρακτηριστικά. Η πίεση αυτή μπορεί να οφείλεται σε διάφορες προβολές μεσοσπονδυλίων δίσκων ή δισκοκήλες, σε στένωση το σπονδυλικού σωλήνα (το κανάλι απ’ όπου διέρχεται ο νωτιαίος μυελός μέσα στη σπονδυλική στήλη), σε οστεόφυτα, ή και σε διάφορες άλλες παθήσεις που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ασκούν πιεστικά φαινόμενα επί του νωτιαίου μυελού. Πολλές φορές επηρεάζεται η αιμάτωση του νωτιαίου μυελού λόγω της πίεσης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται περιοχές ισχαιμίας οι οποίες βέβαια θα δώσουν και τα αντίστοιχα κλινικά συμπτώματα.

Συνήθως τα συμπτώματα εξελίσσονται προοδευτικά. Μπορεί αρχικά να περιλαμβάνουν μούδιασμα στα χέρια και ειδικά στις άκρες των δακτύλων, ενώ στη συνέχεια μπορεί να παρατηρηθεί αστάθεια στη βάδιση, πολλαπλές πτώσεις του ασθενούς, ή ακόμη και διαταραχές στην ούρηση (έντονη έπειξη, συχνοουρία, ακράτεια) και την αφόδευση. Ο ασθενής δυσκολεύεται σε λεπτές και επιδέξιες κινήσεις με τα δάκτυλα ενώ σε προχωρημένο στάδιο μπορεί ακόμη και να δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει τα μαχαιροπήρουνα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ενώ στην κλινική εξέταση δεν παρατηρείται μείωση της μυϊκής ισχύς στα χέρια ή τα πόδια του ασθενούς, αυτός δυσκολεύεται πολύ να τα χρησιμοποιήσει.

Η λεπτομερής κλινική και νευροχειρουργική εξέταση σε συνδυασμό με τα ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας θέτουν τη διάγνωση. Επίσης η μαγνητική δείχνει με ακρίβεια τα σημεία πίεσης επί του νωτιαίου μυελού και ο βοηθάει στη λήψη της απόφασης σχετικά με την κατάλληλη θεραπεία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Η συντηρητική αντιμετώπιση ή η χειρουργική επέμβαση θα αποφασιστεί από κοινού με τον ασθενή αφού πρώτα προηγηθεί η ενδελεχής κλινική εξέταση και ανάλυση του ιστορικού και αφού πρώτα ο Νευροχειρουργός εξηγήσει με σαφήνεια και λεπτομέρειες τη φύση της πάθησης, τα οφέλη αλλά και τους πιθανές επιπλοκές από την εκάστοτε επιλογή (χειρουργείο ή όχι). Το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για μία πολύ σοβαρή κατάσταση και πολλές φορές οι βλάβες του νωτιαίου μυελού μπορεί να είναι μόνιμες και να παραμείνουν ακόμη και μετά τη χειρουργική επέμβαση αποσυμπίεσης.

Ανάλογα με το σημείο της πίεσης, μπορούν να διενεργηθούν διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις όπως πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία με κλωβό (σε ένα ή περισσότερα επίπεδα), οπίσθια πεταλεκτομή, σπονδυλοδεσία κ.ά. Στόχος πάντοτε είναι η διακοπή της προοδευτικής εξέλιξης των συμπτωμάτων και η αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού ώστε να του δοθεί η ευκαιρία για αποκατάσταση.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης