Επενδύμωμα – Αντιμετώπιση

Το επενδύμωμα είναι όγκος που δημιουργείται από κύτταρα που «επενδύουν» το κοιλιακό σύστημα του εγκεφάλου, δηλαδή τον χώρο όπου κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Συναντάται ωστόσο και στη σπονδυλική στήλη. Τα επενδυμώματα αποτελούν όγκους που συνήθως χαρακτηρίζονται από βραδεία ανάπτυξη. Μερικές φορές δύναται να χαρακτηριστούν ως όγκοι χαμηλής κακοήθειας ανάλογα με τα αποτελέσματα της ιστολογικής εξέτασης. Δύναται όμως λόγω της αύξησης του μεγέθους τους να προκαλέσουν πιεστικά φαινόμενα επί του φυσιολογικού εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού. Επιπλέον δύναται να εμποδίσουν τη φυσιολογική κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και να προκαλέσουν αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης.

Το χειρουργείο αποτελεί συνήθως τη θεραπεία εκλογής. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται πάντα κατόπιν ενδελεχούς ενημέρωσης και συγκατάθεσης του ασθενούς και του περιβάλλοντός του. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση αυτή όπως το μέγεθος και η θέση του όγκου αλλά και η κλινική εικόνα και η γενικότερη κατάσταση του ασθενούς.

Το επενδύμωμα εμφανίζεται συνήθως στα παιδιά αλλά και στους νεαρούς ενήλικες.

Εκδηλώνεται με τα συνήθη συμπτώματα των όγκων (πονοκέφαλος, ζάλη, διπλωπία, έμετος, ναυτία, αδυναμία στα χέρια ή στα πόδια, μούδιασμα κ.ά.) ή με πολύ βαρύτερα συμπτώματα σε περίπτωση υδροκεφάλου και αύξησης της ενδοκράνιας πίεσης.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης