Αστροκύτωμα – Αντιμετώπιση

Το αστροκύττωμα ανήκει στην κατηγορία των γλοιωμάτων και προέρχεται από τα κύτταρα του συνδετικού ιστού του εγκεφάλου, που ονομάζονται αστροκύτταρα. Είναι όγκος που αναλόγως του μεγέθους και της θέσης του μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά. Ο βαθμός κακοήθειας επηρεάζει την πρόγνωση.

Εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως κεφαλαλγίες, έμετος, επιληπτικές κρίσεις, διαταραχές στην όραση κ.α. Η μαγνητική τομογραφία βοηθάει στη διάγνωση, αλλά η τελική διάγνωση καθορίζεται μόνο από το αποτέλεσμα της βιοψίας του όγκου.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης