Υπαραχνοειδής Αιμορραγία – Αντιμετώπιση

Η υπαραχνοειδής αιμορραγία αποτελεί μία πολύ σοβαρή κατάσταση η οποία είναι απειλητική για τη ζωή του ασθενούς. Συνήθως εκδηλώνεται με πολύ έντονο πονοκέφαλο, αιφνίδιας έναρξης και μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα όπως ναυτία, έμετος, δυσκαμψία στον αυχένα, φωτοφοβία, ζάλη, διπλωπία κ.ά. Επιπλέον, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις ο ασθενής μπορεί να εμφανιστεί με απώλεια συνείδησης, σπασμούς ή και κώμα.

Η υπαραχνοειδής αιμορραγία αφορά ανθρώπους κάθε ηλικίας και εμφανίζει πολύ υψηλά ποσοστά θνητότητας, γι΄ αυτό και η αντιμετώπισή της είναι επείγουσα. Ονομάζεται υπαραχνοειδής, διότι η αιμορραγία βρίσκεται στο χώρο κάτω (υπό) την αραχνοειδή μήνιγγα, η οποία είναι μία από τις μεμβράνες που περικλείουν τον εγκέφαλο. Στο χώρο αυτό διέρχονται μεγάλα αιμοφόρα αγγεία και εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

Το πιο σύνηθες αίτιο αυτόματους υπαραχνοειδούς αιμορραγίας είναι η ρήξη ενός προϋπάρχοντος ανευρύσματος. Κύριο μέλημα στην αντιμετώπιση του ασθενούς με υπαραχνοειδή αιμορραγία, είναι η σταθεροποίηση των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς. Η ενδελεχής διερεύνηση και αντιμετώπιση του αιτίου της αιμορραγίας είναι επίσης πολύ σημαντική και αποσκοπεί στην πρόληψη μιας επαναιμορραγίας η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη σοβαρότερες ή και μόνιμες βλάβες.

Αντιμετώπιση

Την αντιμετώπιση της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου ο Νευροχειρουργός. Ακόμη και στην περίπτωση στην οποία τελικά δε θα χρειαστεί κάποια νευροχειρουργική επέμβαση, ο Νευροχειρουργός είναι εκείνος ο οποίος ρυθμίζει τη σωστή αντιμετώπιση ώστε να εξασφαλιστεί κατά το μέγιστο δυνατόν η αποκατάσταση του ασθενούς, με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις. Είναι πολύ σημαντικό όμως να τονιστεί ότι η φύση της πάθησης αυτή καθ’ εαυτή είναι τόσο σοβαρή ώστε πολλές φορές το τελικό αποτέλεσμα να μην είναι το επιθυμητό παρά τις απέλπιδες προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών.

Η επείγουσα αξονική τομογραφία θα αναδείξει την υπαραχνοειδή αιμορραγία καθώς και πιθανές επιπλοκές αυτής. Η αγγειογραφία (αξονική, μαγνητική ή ψηφιακή) θα καθορίσει την ύπαρξη ή όχι ενός ανευρύσματος καθώς και τη μορφολογία αυτού ώστε να αποφασιστεί ο ενδεδειγμένος τρόπος θεραπείας.

Η θεραπεία της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας επιβάλλει εισαγωγή του ασθενούς σε Νευροχειρουργική Κλινική με ή χωρίς τη συνδρομή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Η αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων αποτελεί μέρος της θεραπείας κυρίως για να προληφθεί μία πιθανή δεύτερη αιμορραγία. Ο τρόπος αντιμετώπισής τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία και το ιστορικό του ασθενούς, η νευρολογική του εικόνα, ο αριθμός, το μέγεθος και το σχήμα των ανευρυσμάτων και πολλά άλλα. Οι κύριοι μέθοδοι αντιμετώπισης είναι είτε με ανοιχτό χειρουργείο και τη μέθοδο της κρανιοτομίας – απολίνωσης του ανευρύσματος, είτε ενδαγγειακά με τη μέθοδο του εμβολισμού. Η απόφαση λαμβάνεται μετά από ενδελεχή μελέτη της αγγειογραφίας από το Νευροχειρουργό και συνυπολογίζοντας τη σφαιρική εικόνα του ασθενούς.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης