Βαλβίδα Κοιλιοπεριτοναϊκής Παροχέτευσης

Υδροκέφαλος είναι η κατάσταση εκείνη όπου η υπερβολική ύπαρξη εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) μέσα στον εγκέφαλο προκαλεί αυξημένη πίεση. Η βαλβίδα κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης τοποθετείται σε ασθενείς με υδροκέφαλο, (π.χ. υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης, συγγενής υδροκέφαλος, μετατραυματικός κ.ά.), προκειμένου να μειωθεί η πίεση εντός του εγκεφάλου.

Πρόκειται μια συνήθη νευροχειρουργική επέμβαση. Γίνονται δύο μικρές τομές, μία σε συγκεκριμένο μέρος του κεφαλιού και μία στην κοιλιά. Στη συνέχεια μέσα από μία πολύ μικρή οπή στο κρανίο (κρανιοανάτρηση) τοποθετείται ένα πολύ λεπτό σωληνάκι εντός το εγκεφάλου, στο λεγόμενο κοιλιακό σύστημα όπου κυκλοφορεί το ΕΝΥ.

Το σωληνάκι αυτό συνδέεται με μία βαλβίδα και η βαλβίδα με ένα δεύτερο σωλήνα που καταλήγει στην κοιλιά (περιτοναϊκός χώρος) περνώντας κάτω από το δέρμα. Με τον τρόπο αυτό το ΕΝΥ παροχετεύεται από τον εγκέφαλο στην κοιλιά, όταν η πίεση εντός του εγκεφάλου υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο.

Υπάρχουν διάφορα είδη βαλβίδας τα οποία έχουν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας. Ο νευροχειρουργός θα αποφασίσει ποιο είδος βαλβίδας είναι το ενδεδειγμένο ανάλογα με κάθε περίπτωση.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης