Ενδεικτικά περιστατικά Νευροχειρουργού

Ασθενής 58 ετών με μεταστατικό όγκο στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο που αντιμετωπίστηκε εκτάκτως λόγω επιδείνωσης της κλινικής του εικόνας.
Μηνιγγίωμα οπισθίου κρανιακού βόθρου σε ασθενή 71 ετών που αντιμετωπίστηκε με κρανιοτομία και ολική εξαίρεση του όγκου.
56 ετών ασθενής με κακοήθη όγκο σε μία ζωτικής σημασίας περιοχή του εγκεφάλου. Αφαιρέθηκε με επιτυχία χωρίς ο ασθενής να αναπτύξει κάποιο νευρολογικό έλλειμα.
Αφαίρεση κακοήθους όγκου σε ασθενή 56 ετών.
Ασθενής 43 ετών με μηνιγγίωμα του δρεπάνου που υπεβλήθη σε ολική εξαίρεση αυτού.
Αφαίρεση κυστικού όγκου σε ασθενή 82 ετών.
Έγκυος 42 ετών που χειρουργήθηκε με επιτυχία για μεταστατικό όγκο στην περιοχή του εγκεφάλου που ελέγχει την κίνηση της δεξιάς πλευράς του σώματος.
73 ετών ασθενής με κακοήθη όγκο (πολύμορφο γλοιβλάστωμα) στον οποίο διενεργήθηκε κρανιοτομία και αφαίρεση του όγκου.
Ασθενής 68 ετών με μετάσταση εγκεφάλου. Υπεβλήθη σε κρανιοτομία και αφαίρεση του όγκου δίχως μετεγχειρητικές επιπλοκές.
Ασθενής 43 ετών υπεβλήθη σε επιτυχή αφαίρεση ευμεγέθους κακοήθους όγκου εγκεφάλου.
Ασθενής 58 ετών που υπεβλήθη σε στερεοτακτική βιοψία με νευροπλοήγηση (navigation).
Αφαίρεση κακοήθους όγκου εγκεφάλου σε ασθενή 50 ετών.
Ασθενής 50 ετών υπεβλήθη σε αφαίρεση κακοήθους όγκου (πολύμορφο γλοιοβλάστωμα) διαστάσεων 6εκ x 6εκ.
Ασθενής 76 ετών που υπεβλήθη σε αφαίρεση πολλαπλών όγκων εγκεφάλου (αιμαγγειοπερικύτωμα).
Ασθενής 54 ετών με κακοήθη όγκο εγκεφάλου, υπεβλήθη σε στερεοτακτική βιοψία με νευροπλοήγηση (navigation).
Ασθενής 65 ετών με μηνιγγίωμα στην περιοχή του εγκεφάλου που ελέγχει την κίνηση του δεξιού μέρους του σώματος. Υπεβλήθη σε ολική αφαίρεση του όγκου δίχως νευρολογικό έλλειμμα.
Ασθενής 43 ετών με μηνιγγίωμα που αφαιρέθηκε επιτυχώς.
Ασθενής 49 ετών που χειρουργήθηκε επιτυχώς για ευμέγεθες μηνιγγίωμα εγκεφάλου.
Ασθενής 85 ετών με χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα υπεβλήθη σε κρανιοανατρήσεις (οπές στο κρανίο) και παροχέτευση.
Ασθενής 28 ετών με οξύ αποφρακτικό υδροκέφαλο αντιμετωπίστηκε με βαλβίδα κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης.
72 ετών ασθενής στον οποίον διενεργήθηκε παροχέτευση χρόνιου υποσκληριδίου αιματώματος.
Ασθενής 68 ετών με νευραλγία τριδύμου, υπεβλήθη σε διαδερμική ριζόλυση.
Ασθενής 58 ετών με υδροκέφαλο όπου τοποθετήθηκε βαλβίδα κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης.
Ασθενής 22 ετών με πολλαπλά αποστήματα εγκεφάλου, υπεβλήθη σε στερεοτακτική βιοψία με νευροπλοήγηση (navigation) και τοποθέτηση ενδοκράνιου καθετήρα παροχέτευσης.
Ασθενής 57 ετών που υπεβλήθη σε κρανιοτομία και επιτυχή αποκλεισμό ανευρύσματος εγκεφάλου.
Ασθενής 94 ετών με χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα χειρουργήθηκε με δύο μικρές τομές και οπές στο κρανίο (κρανιοανάτρηση) και παροχέτευση του αιματώματος. Σημείωσε πολύ σημαντική βελτίωση.
Ασθενής 39 ετών με δυσπλασία τύπου Arnold – Chiari στην οποία διενεργήθηκε αποσυμπίεση του ινιακού τρήματος.
Αποκλεισμός ανευρύσματος μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας σε ασθενή 59 ετών.
Αφαίρεση αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας (AVM) σε ασθενή 40 ετών.
Ασθενής 57 ετών υπεβλήθη σε επιτυχή αποκλεισμό αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας (AVF).
Ασθενής 65 ετών υπεβλήθη σε αφαίρεση κακοήθους όγκου εγκεφάλου.
Ασθενής 65 ετών με υπαραχνοειδή αιμορραγία υπεβλήθη σε αποκλεισμό του ραγέντος ανευρύσματος.
Αποκλεισμός ανευρύσματος πρόσθιας αναστομωτικής αρτηρίας σε ασθενή 50 ετών.
Ασθενής 69 ετών που υπεβλήθη σε ολική εξαίρεση μηνιγγιώματος.
Ασθενής 75 ετών υπεβλήθη σε αφαίρεση κακοήθους όγκου.
Αφαίρεση κακοήθους όγκου εγκεφάλου σε ασθενή 69 ετών.
Βιοψία όγκου σε ασθενή 68 ετών με νευροπλοήγηση (navigation).
Αφαίρεση ευμεγέθους μηνιγγιώματος σε ασθενή 77 ετών.
Ασθενής 50 ετών που υπεβλήθη σε αφαίρεση κακοήθους όγκου εγκεφάλου.
Αφαίρεση ευμεγέθους όγκου σε ασθενή 67 ετών.
Έγκυος ασθενής 42 ετών υπεβλήθη σε αφαίρεση δεύτερης μεταστατικής εστίας (μελάνωμα).
Αφαίρεση ευμεγέθους όγκου σε ασθενή 39 ετών.
Ασθενής 26 ετών με ευμεγέθη κακοήθη όγκο εγκεφάλου, υπεβλήθη σε κρανιοτομία και αφαίρεση αυτού.
Ασθενής 35 ετών υπεβλήθη σε ολική εξαίρεση του όγκου (αιμαγγειοβλάστωμα).
Ασθενής 66 ετών με πολλαπλούς όγκους εγκεφάλου. Υπεβλήθη σε βιοψία με νευροπλοήγηση (navigation).
Aσθενής 59 ετών υπεβλήθη σε αφαίρεση ευμεγέθους κακοήθους όγκου εγκεφάλου.
Ασθενής 37 ετών με μηνιγγίωμα εγκεφάλου. Υπεβλήθη σε ολική εξαίρεση του όγκου.
Ασθενής 73 ετών με κακοήθη όγκο εγκεφάλου. Έγινε κρανιοτομία και εξαίρεση του όγκου.
Ασθενής 58 ετών που υπεβλήθη σε αφαίρεση μηνιγγιώματος από τον πρόσθιο κρανιακό βόθρο.
Ασθενής 48 ετών υπεβλήθη σε πλήρη εξαίρεση όγκου εγκεφάλου (κρανιοφαρυγγίωμα).
Ασθενής 54 ετών μα κακοήθη όγκο εγκεφάλου στον οποίο έγινε βιοψία με τη μέθοδο της νευροπλοήγησης (navigation).
Ασθενής 87 ετών με υποσκληρίδιο αιμάτωμα το οποίο αφαιρέθηκε επιτυχώς.
Παροχέτευση χρονίου υποσκληριδίου αιματώματος σε ασθενή 69 ετών.
Αντιμετώπιση υδροκεφάλου σε ασθενή 17 ετών με τοποθέτηση βαλβίδας κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης.
Επιτυχής αφαίρεση μηνιγγιώματος σε ασθενή 66 ετών.
Ασθενής 45 ετών υπεβλήθη σε αφαίρεση κακοήθους όγκου εγκεφάλου.
Ασθενής 64 ετών με κακοήθη όγκο εγκεφάλου που υπεβλήθη σε βιοψία με νευροπλοήγηση (navigation).
Παροχέτευση χρόνιου υποσκληριδίου αιματώματος σε ασθενή 73 ετών.
Ασθενής 72 ετών με οσφυϊκή στένωση, υπεβλήθη σε αποσυμπίεση.
Αυχενική Σπονδύλωση. Ασθενής 67 ετών με αυχενική μυελοπάθεια που αντιμετωπίστηκε με πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία με κλωβό.
Ασθενής 57 ετών με αυχενική μυελοπάθεια. Ο ασθενής αυτός παλαιότερα είχε υποβληθεί σε Α3/Α4 Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία με κλωβό. Στην παρούσα φάση αντιματωπίστηκαν τα Α4/Α5 και Α5/Α6 διαστήματα.
Ασθενής 71 ετών με κάταγμα Ο3 σπονδύλου. Υπεβλήθη σε σπονδυλοδεσία και κινητοποιήθηκε πλήρως μέσα σε 24 ώρες.
Ασθενής 71 ετών με οσφυϊκή στένωση και διαλείπουσα χωλότητα υπεβλήθη σε αποσυμπίεση με άμεσα αποτελέσματα.
Ασθενής 47 ετών με σπονδυλοδισκίτιδα και επισκληρίδιο απόστημα υπεβλήθη σε διαδερμική βιοψία.
Ασθενής 35 ετών με αυχενική μυελοπάθεια που υπεβλήθη σε πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία.
Ασθενής 30 ετών με δισκοκήλη Ο5/Ι1. Υπεβλήθη επιτυχώς σε μικροδισκεκτομή.
Ασθενής με αυχενική μυελοπάθεια, υπεβλήθη σε οπίσθια αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού και σπονδυλοδεσία.
Ασθενής 38 ετών με δισκοκήλη, υπεβλήθη επιτυχώς σε μικροδισκεκτομή.
Ασθενής 79 ετών με διαλείπουσα χωλότητα και οσφυϊκή στένωση υπεβλήθη επιτυχώς σε αποσυμπίεση.
Ασθενής με διαλείπουσα χωλότητα και σοβαρή στένωση υπεβλήθη επιτυχώς σε αποσυμπίεση.
Ασθενής 52 ετών με δισκοκήλη, υπεβλήθη σε μικροδισκεκτομή.
Ασθενής 69 ετών με αυχενική μυελοπάθεια υπεβλήθη σε οπίσθια αυχενική πεταλεκτομή και σπονδυλοδεσία.
Ασθενής 60 ετών με σπονδυλολίσθηση και αστάθεια στη σπονδυλική στήλη υπεβλήθη σε δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία με τη μέθοδο του TLIF.
Ασθενής 40 ετών με προσκολλημένο νωτιαίο μυελό (tethered cord) υπεβλήθη σε αποκόλληση του μυελού (untethering).
Ασθενής 70 ετών που υπεβλήθη σε αφαίρεση ενδοαρθρικής κύστης με άμεση ανακούφιση των συμπτωμάτων.
Ασθενής 71 ετών με πίεση του νωτιαίου μυελού από θωρακική δισκοκήλη. Υπεβλήθη σε αποσυμπίεση και σπονδυλοδεσία.
49 ετών ασθενής με αστάθεια σπονδυλικής στήλης υπεβλήθη σε δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία με τη μέθοδο του TLIF.
Ασθενής 73 ετών με αυχενική μυελοπάθεια που υπεβλήθη σε οπίσθια αποσυμπίεση και σπονδυλοδεσία.
Ασθενής 58 ετών με οστεοπορωτικά κατάγματα. Αντιμετωπίστηκε με τη μέθοδο της κυφοπλαστικής.
Ασθενής 36 ετών με δισκοκήλη, υπεβλήθη σε μικροδισκεκτομή.
Ασθενής 73 ετών με δυσκολία στην κατάποση λόγω οστεόφυτων της σπονδυλικής στήλης. Υπεβλήθη σε επιτυχή αφαίρεση αυτών.
Ασθενής 87 ετών με σοβαρή πίεση του νωτιαίου μυελού υπεβλήθη σε οπίσθια αποσυμπίεση.
Ασθενής 53 ετών με δισκοκήλη, υπεβλήθη σε μικροδισκεκτομή.
Ασθενής 78 ετών με μηνιγγίωμα στη σπονδυλική στήλη. Υπεβλήθη σε ολική εξαίρεση του όγκου.
Αφαίρεση όγκου νωτιαίου μυελού σε ασθενή 71 ετών.
Ασθενής 57 ετών με αυχενική μυελοπάθεια. Αντιμετωπίστηκε με οπίσθια αποσυμπίεση και σπονδυλοδεσία.
Ασθενής 58 ετών με σπονδυλολίσθηση και δισκοκήλη, αντιμετωπίστηκε με δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία (TLIF).
Ασθενής 20 ετών που υπεβλήθη σε αφαίρεση όγκου νωτιαίου μυελού.
Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης