Διασφηνοειδική αφαίρεση όγκου υπόφυσης

Η υπόφυση βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου. Η σύγχρονη και ενδεδειγμένη τεχνική αντιμετώπισης των όγκων της υπόφυσης (όπως π.χ. το αδένωμα υπόφυσης κ.ά.) είναι η ενδοσκοπική αφαίρεση. Είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος (minimal invasive). Η επέμβαση γίνεται με τον ασθενή υπό γενική αναισθησία. Ο χειρουργός θα φτάσει στη βάση του εγκεφάλου και τελικά στον όγκο της υπόφυσης μέσα από τη μύτη.

Χρησιμοποιείται είτε το ενδοσκόπιο είτε το μικροσκόπιο και προωθούνται μικροεργαλεία ώστε να αφαιρεθεί ο όγκος με ασφάλεια χωρίς να επηρεαστεί ο υπόλοιπος εγκέφαλος. Η μέθοδος αυτή λέγεται διασφηνοειδική γιατί η πρόσβαση στον όγκο γίνεται μέσω του σφηνοειδούς κόλπου που βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου πίσω από τη μύτη. Δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις το χειρουργείο να γίνει με κρανιοτομία, όταν το μέγεθος και η θέση του όγκου δεν επιτρέπουν την ενδοσκοπική προσπέλαση.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης