Οξύ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα Εγκεφάλου – Αντιμετώπιση

Το οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα συναντάται σε βαριές κακώσεις του εγκεφάλου και συνήθως συνοδεύεται από σοβαρή υποκείμενη βλάβη του εγκεφάλου. Είναι επείγουσα κατάσταση και πολύ συχνά μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή.

Η επείγουσα αξονική τομογραφία είναι η διαγνωστική μέθοδος εκλογής που μπορεί να αναδείξει με ακρίβεια τις τραυματικές βλάβες του εγκεφάλου.

Η κατάσταση του ασθενούς μπορεί να είναι πολύ βαριά και εξαρτάται κατά πολύ από την βλάβη του εγκεφάλου αυτή καθ’ εαυτή, καθώς επίσης και από το μέγεθος του αιματώματος, την πίεση επί του εγκεφάλου και το συνυπάρχον εγκεφαλικό οίδημα.

Η χειρουργική αφαίρεση είναι συνήθως η ενδεδειγμένη μέθοδος αντιμετώπισης, συνυπολογίζοντας πάντοτε τις διάφορες επιμέρους παραμέτρους (ιστορικό του ασθενούς, νευρολογική εικόνα, μέγεθος και θέση του αιματώματος κ.ά.).

Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται πάντοτε από τη συνολική εικόνα του ασθενούς και την ανταπόκρισή του στη θεραπευτική αγωγή. Είναι όμως βέβαιο ότι η άμεση νευροχειρουργική αντιμετώπιση είναι καθοριστικής σημασίας για την τελική έκβαση.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης