Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία (AVM) – Αντιμετώπιση

Η αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία (AVM) είναι μία σπάνια συγγενής πάθηση των αγγείων του εγκεφάλου ή και του νωτιαίου μυελού. Μία ή και περισσότερες αρτηρίες συνδέονται απευθείας με φλέβες χωρίς την παρεμβολή τριχοειδικών αγγείων. Η αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία δύναται να ραγεί και να δώσει συμπτώματα όπως έντονο πονοκέφαλο, ζάλη , έμετο, επιληπτική κρίση, απώλεια συνείδησης κ.ά.

Η αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία μπορεί να είναι τελείως ασυμπτωματική μέχρις ότου ραγεί ή να εμφανιστεί με συμπτώματα όπως επιληπτική κρίση κ.ά. Η μαγνητική τομογραφία είναι η εξέταση που θέτει τη διάγνωση, ενώ η ψηφιακή αγγειογραφία μας δίνει λεπτομέρειες που αφορούν στη μορφολογία της δυσπλασίας αλλά και βοηθούν στο σχεδιασμό αντιμετώπισης.

Η νευροχειρουργική επέμβαση περιλαμβάνει χειρουργείο με ολική νάρκωση, κρανιοτομία και αφαίρεση με τη χρήση νευροχειρουργικού μικροσκοπίου και νευροπλοήγησης. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι αντιμετώπισης (ενδαγγειακά ή με ακτινοχειρουργική) οι ενδείξεις όμως είναι κάθε φορά συγκεκριμένες και αναλύονται λεπτομερώς στον ασθενή προτού ληφθεί η τελική απόφαση.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης