Ανεύρυσμα – Αντιμετώπιση – Συμπτώματα

Το ανεύρυσμα του εγκεφάλου είναι μία πάθηση των αρτηριών του εγκεφάλου που δυνητικά μπορεί να οδηγήσει σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις. Συνήθως εντοπίζεται ένα σημείο κατά μήκος μιας αρτηρίας, όπου το τοίχωμα δεν είναι φυσιολογικό και είναι ευάλωτο στην υποκείμενη πίεση. Η ύπαρξη του ανευρύσματος αυτή καθ’ εαυτή, σπάνια προκαλεί συμπτώματα. Σε περίπτωση όμως ρήξης του ανευρύσματος, τότε έχουμε το φαινόμενο της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας.

Η υπαραχνοειδής αιμορραγία είναι μία πολύ σοβαρή και απειλητική για τη ζωή του ασθενούς κατάσταση η οποία χρήζει ειδικής νευροχειρουργικής αντιμετώπισης. Συνήθως ο ασθενής εμφανίζει υπερβολικά έντονο και οξύ πονοκέφαλο (συνήθως στο πίσω μέρος του κεφαλιού) ο οποίος ξεκίνησε αιφνίδια. Μπορεί να συνοδεύεται από ναυτία ή έμετο καθώς επίσης και φωτοφοβία. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως ο ασθενής μπορεί ακόμη και να έχει απώλεια της συνείδησής του ή να βρίσκεται σε κώμα.

Ο τυχαίος εντοπισμός ενός μη ραγέντος ανευρύσματος είναι πολύ συνήθης. Η περαιτέρω αντιμετώπιση του ανευρύσματος αυτού αποφασίζεται μετά από λεπτομερή ενημέρωση του ασθενούς για τη συγκεκριμένη πάθηση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πολλές διαφορετικές παραμέτρους που έχουν να κάνουν τόσο με τον ασθενή όσο και με τη μορφολογία και τη θέση του ανευρύσματος.

Σε περίπτωση όμως υπαραχνοειδούς αιμορραγίας, τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Στην κατάσταση αυτή ο στόχος αντιμετώπισης του ανευρύσματος είναι η πρόληψη μιας πιθανούς επαναιμορραγίας.

Ο τρόπος αντιμετώπισης του ανευρύσματος εξαρτάται και αυτός από πολλές διαφορετικές κάθε φορά παραμέτρους που έχουν να κάνουν τόσο με το ανεύρυσμα όσο και με τον εκάστοτε ασθενή. Ενδεικτικά μόνο μπορούν να αναφερθούν οι δύο κλασικοί πλέον τρόποι αντιμετώπισης των ανευρυσμάτων που είναι το χειρουργείο με την απολίνωση του ανυερύσματος (clipping) και ο ενδαγγειακός εμβολισμός (coiling). Η εκάστοτε μέθοδος έχει διαφορετικές ενδείξεις και η απόφαση λαμβάνεται με στόχο να εξασφαλιστεί κάθε φορά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης