Καλοήθης Ενδοκράνια Υπέρταση – Αντιμετώπιση

Η καλοήθης  ή ιδιοπαθής ενδοκράνια υπέρταση (Benign Intracranial Hypertension – BIH)  είναι μία κατάσταση, όπου η ενδοκράνια πίεση είναι αυξημένη χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο αίτιο γι αυτό. Είναι καλοήθης διότι δεν προκαλείται από κάποιο όγκο ή λοίμωξη. Μπορεί ωστόσο να δημιουργεί πολύ σοβαρά συμπτώματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και τις καθημερινές δραστηριότητες του ασθενούς. Επίσης σε προχωρημένα στάδια μπορεί να αποτελέσει αιτία μόνιμων νευρολογικών βλαβών όπως προβλήματα με την όραση που πολύ σπάνια μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και σε απώλεια της όρασης.

Η καλοήθης ενδοκράνια υπέρταση εκδηλώνεται κυρίως σε γυναίκες παραγωγικής ηλικίας. Εκδηλώνεται με έντονο πρωινό πονοκέφαλο, διαταραχές όρασης (θάμβος, διπλωπία) και άλλα. Ο πονοκέφαλος είναι πιο έντονος όταν ο ασθενής είναι ξαπλωμένος και βελτιώνεται στην όρθια θέση. Επίσης μπορεί να υπάρχει έντονο αίσθημα πίεσης κατά το βήχα, φτέρνισμα, σκύψιμο κ.ά.

Τα απλά παυσίπονα σπάνια βελτιώνουν τα συμπτώματα. Διενεργείται πλήρης κλινική και νευρολογική εξέταση αλλά και απεικονιστικές εξετάσεις (αξονική, μαγνητική) ώστε να αποκλειστούν άλλα αίτια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα. Στη συνέχεια δύναται ο ασθενής να υποβληθεί σε οσφυονωτιαία παρακέντηση για τη μέτρηση της ενδοκράνιας πίεσης και την τελική διάγνωση της πάθησης. Πολλές φορές η αφαίρεση ορισμένης ποσότητας εγκεφαλονωτιαίου υγρού μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τα συμπτώματα, τουλάχιστον προσωρινά.

Η συνήθης χειρουργική μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η τοποθέτηση οσφυοπεριτοναϊκού ή σπανιότερα κοιλιοπεριτοναϊκού καθετήρα, με σκοπό τη συνεχή παροχέτευση εγκεφαλονωτιαίου υγρού από τον εγκέφαλο στην κοιλιά και τη μείωση της ενδοκράνιας πίεσης με σκοπό την ύφεση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

Νευροχειρουργός Τριανταφυλλίδης